Овог : Нямсүрэн

Нэр : Анун

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.