Овог : Нямсүрэн

Нэр : Анун

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.