Овог : Нямсүрэн

Нэр : Анун

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.