Овог : Нямсүрэн

Нэр : Анун

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.