Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 Ю. Батсайхан 0000-00-00
2 Д. Нэмэхбаяр Аж Үйлдвэрийн Яам Газрын дарга 0000-00-00
3 О. Батжаргал Өвөрхангай Баянтээх Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
4 С. Балжинням 0000-00-00
5 Б. Баярсайхан 0000-00-00
6 Ч. Энхтуяа 0000-00-00
7 Т. Эрдэнбаатар 0000-00-00
8 А. Баатаржав 0000-00-00
9 Ц. Эрдэнэцэцэг 0000-00-00
10 З. Номундарь 0000-00-00
11 Л. Гүндэгмаа 0000-00-00
12 Т. Зоригтбаатар 0000-00-00
13 Ц. Одгэрэл Зам Тээврийн Яам Мэргэжилтэн Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
14 С. Од-Эрдэнэ 0000-00-00
15 Б. Цэвээн Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
16 Д. Батцэнд Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
17 Д. Эрдэнбилэг 0000-00-00
18 Б. Нарангэрэл Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
19 Р. Батжаргал Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
20 С. Цэнд-Аюуш Найлахын дулааны станц ХК Шинжээч, НЯБО Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
21 М. Батгэрэл Сангийн яам Сангийн Яамны хэлтсийн дарга Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
22 Д. Содномдорж ННБ-ийг хөгжүүлэх сангийн тэргүүн Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
23 н. Цэвээн 0000-00-00
24 С. Бямбаахүү 0000-00-00
25 Ч. Дашпунцаг ШУТИС Багш Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
26 Ү. Төмөрхуяг Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
27 Ч. Баасанхүү Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
28 С. Батмөнх Монголын Эрчим Хүчний Ассоциаци Монголын Эрчим Хүчний Ассоциацийн гишүүн Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
29 Л. Сэлэнгэ Төрийн өмчийн хороо Газрын дарга Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
30 Н. Гүнсмаа МИАТ ХК Эдийн засагч Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
31 Х. Самбалхүндэв Эрчим Хүчний Яам Эрчим Хүчний Яамны ЭХГ-ийн ахлах мэргэжилтэн Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
32 Д. Бямба-Очир Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
33 Г. Пүрэвдорж Монголын Эрчим Хүчний Ассоциаци Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
34 С. Мягмардаш Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
35 Т. Батсүх УБДС Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
36 П. Даваадорж Эрчим Хүчний Яам Мэргэжилтэн Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
37 Д. Оюунчимэг Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
38 Д. Ганцэцэг 0000-00-00
39 Г. Уран-Өлзий 0000-00-00
40 П. Чинзориг Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
41 Т. Лхагвачулуун 0000-00-00
42 Д. Эрдэнэцэцэг Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
43 Д. Үнэнзаяа Материал импекс Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
44 Д. Оюун Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
45 Т. Мөнхжаргал Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
46 Г. Аюушмаа Материал импекс Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
47 Б. Зориг Материал импекс Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
48 Д. Тунгалаг Материал импекс Компанийн засаглалын институт 0000-00-00
49 Л. Булгансүрэн 0000-00-00
50 Д. Ууганбаяр 0000-00-00