Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 Х. Трэвис
2 Б. Хьюго
3 П. Батчимэг
4 Ц. Мөнхдэлгэр
5 А. Идэрцог
6 А. Жаргалсайхан
7 Б. Түвшинбаяр
8 Н. Цэцэгдэмбэрэл
9 Л. Дамдинсүрэн
10 Б. Оюунмаа
11 Н. Золбоо
12 А. Али
13 Д. Давгадорж
14 Я. Алагбанди
15 С. Цогтоо
16 Ж. Баттөр
17 З. Цэрэнчимэг
18 П. Батсайхан