Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 Н. Цэцэгдэмбэрэл
2 Л. Дамдинсүрэн
3 Б. Оюунмаа
4 Н. Золбоо
5 А. Али
6 Д. Давгадорж
7 Я. Алагбанди
8 С. Цогтоо
9 Ж. Баттөр
10 З. Цэрэнчимэг
11 П. Батсайхан