Овог : Александр

Нэр : Амгаланбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.