• Бодь даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Болдхуяг Бодь даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Л. Сарангэрэл Бодь даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Бат-Эрдэнэ Бодь даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн