Овог : Лувсанвандан

Нэр : Болдхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.