Овог : Лувсанвандан

Нэр : Сарангэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.