• Хаан Даатгал ХХК ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ч. Чимидсүрэн Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Л. Эсмэдэх Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Энхбилэг Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Түвшинтөгс Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Рагчаасүрэн Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Мэндбаяр Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Мөнхдаваа Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Лхагвасүрэн Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Лхагва-Очир Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Баярсайхан Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн