Овог : Ж

Нэр : Баярсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.