• Хаан Даатгал ХХК ХХК
  • Гүйцэтгэх удирдлага болон эрх бүхий албан тушаалтан
Гүйцэтгэх удирдлага
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Г Лхагва-Очир Гүйцэтгэх захирал хамрагдсан
Эрх бүхий албан тушаалтан
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Мэдээлэл ороогүй байна.