Овог : Өлзийсайхан

Нэр : Хүдрээ

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.