Овог : Өлзийсайхан

Нэр : Хүдрээ

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.