Овог : Мухлааш

Нэр : Жалавдорж

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.