Овог : Шархүү

Нэр : Эрдэнэбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.