Овог : Шархүү

Нэр : Эрдэнэбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.