Овог : Түмэннасан

Нэр : Оюунтүлхүүр

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.