Овог : Цогтбаяр

Нэр : Хүдэрмөнх

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.