Овог : Цогтбаяр

Нэр : Хүдэрмөнх

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.