Овог : Цогтбаяр

Нэр : Хүдэрмөнх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.