Овог : Юмжав

Нэр : Нарантуяа

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.