Овог : Доржпалам

Нэр : Амар

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.