Овог : Доржпалам

Нэр : Амар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.