Овог : Баттулга

Нэр : Номингоо

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.