Овог : Баттулга

Нэр : Номингоо

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.