Овог : Баттулга

Нэр : Номингоо

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.