Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Батхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.