Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Батхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.