Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Батхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.