Овог : Ламжав

Нэр : Цэнгүүнжав

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.