Овог : Ламжав

Нэр : Цэнгүүнжав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.