Овог : Цэнд-Аюуш

Нэр : Баярсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.