Овог : Цэнд-Аюуш

Нэр : Баярсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.