Овог : Цэнд-Аюуш

Нэр : Баярсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.