Овог : Баянжаргал

Нэр : Наранцацрал

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.