Овог : Баянжаргал

Нэр : Наранцацрал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.