Овог : Баянжаргал

Нэр : Наранцацрал

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.