Овог : Санжаа

Нэр : Батдэлгэр

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.