Овог : Санжаа

Нэр : Батдэлгэр

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.