Овог : Санжаа

Нэр : Батдэлгэр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.