Овог : Бямбадорж

Нэр : Мөнхцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.