Овог : Бямбадорж

Нэр : Мөнхцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.