Овог : Бямбадорж

Нэр : Мөнхцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.