Овог : ДҮГЭРЖАВ

Нэр : ЦЭНГҮҮН

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.