Овог : ДҮГЭРЖАВ

Нэр : ЦЭНГҮҮН

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.