Овог : ДҮГЭРЖАВ

Нэр : ЦЭНГҮҮН

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.