Овог : Доржсүрэн

Нэр : Алтанхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.